Arbetet med att analysera och följa upp ekonomin i projekt är något vi arbetar med dagligen. Det är av stor vikt att detta görs kontinuerligt och av någon som förstår arbetsgången. Detta för att inte riskera att kostnader drar iväg under någon period av projektet utan åtgärder och gör det olönsamt i slutänden.

Som en pålitlig samarbetspartner för att göra ert projekt till en succé, finns P&E Support med det stöd ni behöver.

Vi arbetar med följande:

  • Projektredovisning

  • Kvalificerad rådgivning inom moms och skatt

  • Projektuppföljning

  • Analyser

  • Budget och prognos

  • Likviditetsuppföljning

  • Finansieringsstöd