Human Resources (HR) är en funktion som i mindre och medelstora bolag oftast inte har någon egen tjänst utan ligger på VD eller annan person i ledningsgruppen. I stället för att på ett tidskrävande sätt försöka hitta svar och lösningar på frågor eller ny personal när man kan fokusera på sin kärnverksamhet, så kan vi vara er lösning. En expert finns ett telefonsamtal eller mail bort och sparar tid, resurser och energi.

Gällande lön finns även där många regler och lagar att förhålla sig till. För den som dagligen arbetar med detta går det snabbt och effektivt. Man kan se att det lönar sig att outsourca tjänsten om det finns gott om arbetsuppgifter inom bolaget som kan öka lönsamheten att ta itu med istället för att administrera lönerna.

Vi arbetar med följande:

  • Tidsregistrering

  • Lönehantering

  • Löneredovisning

  • Kvalificerade HR-frågor

  • Rekrytering