Det finns inte alltid all kompetens eller den tid som krävs bland befintliga medlemmar i en bostadsrättsförening. Det är stora summor pengar som skall hanteras av styrelse och medlemmar, det kan vara en trygghet att ha med ett proffs i dessa sammanhang. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med bostadsrätter och kan vara den part som ni behöver i er förening, i den omfattning ni beslutar. Är det administration, kalkyler eller stadgarna ni behöver vår hjälp med?

Vi arbetar med följande:

  • Administration
  • Redovisning och rapportering
  • Upprättande av ekonomisk kalkyl och plan
  • Stadgar
  • Styrelsearbete