Sparar tid och pengar

Vi arbetar i ett flertal system. För dig som kund innebär detta att vi kan arbeta mer effektiv och därmed spara dig tid och pengar. Det är även en viktig kvalitetssäkring då risken för fel minimeras av inbyggda kontroller.

Att systemen dessutom är webb-baserade gör att du lätt kan få tillgång till dem oavsett var du befinner dig.

  • Palette – Leverantörsfakturasystem

  • Palette Contract – Dokument-och avtalshantering

  • Flex Tid och Lön HRM – Tid- och lönesystem

  • Flex HR – Lönerevision och HR relaterade uppgifter

  • Vitec 3L – Ekonomisystem

  • Vitec Hyra – Fastighetssystem

  • Vitec Teknisk Förvaltning – System för felanmälan, besiktningar mm.

  • Vitec Verksamhetsanalys – System för budget, prognos och projektuppföljning