John Vivstam

VD, Postens Pensionsstiftelse

”Stiftelsen har under ett antal år arbetet med P&E Gruppen gällande fastighetsinvesteringar i Kalmar. Som långsiktig investerare har vi högt ställda krav på våra samarbetspartners. Dessa krav har hittills uppfyllts. Detta innefattar investering, fastighetsförvaltning och utveckling samt affärsstöd i form av redovisning, rapportering mm.”

Niclas Höckerfelt

Delägare, ELIA AB

”Vi använder P&E Support i flera sammanhang och uppskattar den höga nivån på tjänster som levereras till oss. Vi upplever att vi alltid får ett proffsigt resultat med stort engagemang och finner helt enkelt ingen bättre partner att jobba med!”

Björn Aschan

Styrelseordförande

”Köpcentret ”Modehuset” i Hansa City i Kalmar, Industriparken i Kalmar och nya Linnéuniversitetet använder sig av P&E gruppen för administration, förvaltning och utveckling av bolagens fastigheter. Som styrelseordförande i bolagen kan jag bekräfta att vi är mycket nöjda med den service och det sätt på vilket P&E gruppen sköter sina uppdrag.”